Welkom op de website van Vallei

Kalverhouderij Mandersloot

Meer dan 100 jaar geleden begon de eerste generatie Mandersloot een bedrijf op Dashorst in Renswoude. Nu gerund door de 4de en 5de generatie zijn we een echt familiebedrijf. Tegenwoordig bestaat ons bedrijf uit pluimveetransport en vleeskalverhouderij. In onze stal houden we 1.600 kalveren, die Frank en Bastiaan dagelijks verzorgen.

De kalveren zijn allemaal even oud. Ze komen als ze 2 weken oud zijn, en blijven ongeveer 28 weken bij ons. In die tijd verzorgen wij ze zo goed mogelijk. Bij aankomst komen ze in een verwarmde stal, en voeren wij ze drie keer per dag. De kalveren leven in groepjes van 7 of 8 kalveren, en krijgen twee keer per dag melk. Het ruwvoer krijgen ze onbeperkt, zodat ze kunnen kiezen wanneer ze willen vreten. Dit ruwvoer bestaat uit muesli met veel stro. Die voeren we met elektrische voerkarren, zodat de lucht schoon is en de kalveren rustig blijven. We lopen regelmatig samen met de dierenarts en de voervertegenwoordiger langs de kalveren om ze zo gezond mogelijk te houden.

In de jaren hebben we flink verbouwd voor dierenwelzijn, van boxen naar groepshuisvesting, een nieuwe voerkeuken en een ruwvoermenger. We kiezen bewust voor duurzaamheid door onder andere te kiezen voor groene stroom en ventilatie met frequentieregelaars. Onze mest gebruiken we deels voor de teelt van onze gewassen, de rest brengen we zelf naar een kalvergierzuivering. Daar wordt het omgezet in een droge stof en schoon riool water.

Kalverhouderij Mandersloot

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Frank Mandersloot is erg actief op Twitter en Facebook. Meerdere keren per jaar komen er groepen op excursie op het bedrijf. Dit zijn zowel groepen van binnen als buiten de sector. Er is een ontvangstruimte op het bedrijf  om de groepen te ontvangen. Ook is het bedrijf een erkend SBB leerbedrijf. Om stalbrand te voorkomen laten de gebroeders Mandersloot elk jaar alle elektrische installaties op het bedrijf controleren.

  • Familie Mandersloot gebruikt groene stroom. Door de frequentieregelaar op de ventilator besparen ze daarnaast op het energiegebruik.

  • Er zijn verschillende aspecten die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de kalveren. Er komt veel licht in de stallen, wat goed is voor het dag- nachtritme en daarmee voor het welzijn van de kalveren. Alle kalveren kunnen onbeperkt water drinken. Ook is het dak geïsoleerd, waardoor het ’s zomers koeler blijft en ’s winters warmer. 

  • Mandersloot gebruikt zo min mogelijk medicijnen. Alle dieren hebben dezelfde leeftijd en komen uit hetzelfde land. Zo voorkomt de familie extra insleep van ziektes.

  • Voordat de gebroeders Mandersloot het land bewerken markeren en tellen zij alle vogelnesten. Dit houden zij netjes bij in een boekje. Zo helpen de kalverhouders mee aan het behoud en groei van de weidevogels.

  • Meer dan 75% van het mestoverschot levert Familie Mandersloot aan Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG). Daar wordt het omgezet in een droge stof en schoon rioolwater.

  • Het bedrijf haalt een pluspunt op beeldkwaliteit omdat zij de kadaverplaats afgeschermd hebben met heg. Zo is deze niet direct zichtbaar vanaf de weg. Omdat het een wat ouder bedrijf betreft is er geen officieel landschapsplan. Wel hebben Frank en Bastiaan Mandersloot meegedaan met een project om een bomenrij aan te planten langs de stal.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze