Welkom op de website van Vallei

Kalverhouderij Familie Van Beek

Wij zijn Johan en Geerke van Beek, trotse ouders van 3 kinderen Op de luchtfoto ziet u het bedrijf, dit is de locatie waar wij wonen en werken. Hier houden wij zo’n 1400 vleeskalveren.

Onze kalveren krijgen twee maal per dag melk en onbeperkt ruwvoer en water. Bij één schuur wordt de melk door onszelf klaargemaakt op basis van poeder. Het poeder wordt in een silo geblazen, van waaruit we dit aanmengen met heet water en hier een heerlijk melkproduct voor onze kalveren van maken. Bij de andere schuur voeren we op basis vloeibare grondstof, dit houdt in dat we hier de reststromen uit de kaasindustrie (lees: wei) gebruiken om de melk voor onze kalveren te bereiden. Het ruwvoer bestaat bij beide schuren uit brok/muesli wat we middels een automatisch ruwvoersysteem mengen met gehakseld stro.

We letten op ons bedrijf goed op het energiegebruik. We hebben zonnepanelen waarmee we ruim 50% van ons eigen verbruik opwekken en zonneboilers waarmee we water zelf op kunnen warmen ‘(ca. 15.000 liter water per dag).

Daarnaast hebben we frequentieregelaars en gebruiken we hoog rendement Cv-ketels.
Omdat we een zo gunstig mogelijk klimaat in de stallen willen creëren, hebben we winddrukbakken voor onze staldeuren staan. Dit zijn bakken die de windinvloeden in onze stal tot een minimum beperken! Voor het welzijn van onze dieren is het namelijk belangrijk dat er geen tochtstromen in de stal ontstaan en dat voorkomen we op deze wijze. Daarnaast zijn onze stallen uitgerust met een geavanceerd computergestuurd ventilatie systeem waardoor we de luchtstromen kunnen monitoren en optimaal kunnen bijsturen.

We doen mee met Vallei Boert Bewust omdat we graag laten zien waar we mee bezig zijn en omdat we het belangrijk vinden op deze manier burgers te betrekken bij ons bedrijf.

Mocht u graag eens een kijkje nemen bij ons in de stal? Neem dan contact met ons op via onderstaand mailadres.

jvbeek@vanbeekvof.nl

Kalverhouderij Familie Van Beek

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Via @Johan_van_Beek kan iedereen met Johan twitteren over het bedrijf. Binnenkort is er ook een website, waar alle informatie over het bedrijf te vinden is. Daarnaast is Johan bereid zich in te zetten binnen andere activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust. En wilt u een bezoek brengen aan het bedrijf van Johan en Geerke? Stuur dan een mail aan jvbeek @ vanbeekvof.nl

  • De kalveren van familie van Beek worden gevoerd met melk en ruwvoer, bij ongeveer de helft van de kalveren word deze melk aangemaakt met vloeibare producten waaronder: wei, eiwit en vet.

  • Op dit bedrijf wordt gebruik gemaakt van groene stroom. Door middel van een frequentieregelaar op de ventilator wordt er zuinig omgegaan met energie.

  • Er zijn verschillende aspecten die het Welzijn van de kalveren verbeteren. Er is bijvoorbeeld een ziekenboeg met stro waar een ziek kalf in een comfortabele, rustige omgeving weer kan herstellen. Er kan veel licht in de stallen komen, wat goed is voor het welzijn van de kalveren. Alle kalveren kunnen onbeperkt water drinken. Ook is het dak geïsoleerd, waardoor het klimaat binnen in de stal minder wordt beïnvloed door het seizoen.

  • Op dit bedrijf wordt er zo min mogelijk medicijnen gegeven aan de dieren. Gemiddeld wordt er 25% minder gegeven dan is toegestaan. Er zijn op het bedrijf maximaal 3 nationaliteiten in een stal aanwezig. Als er dieren uit meerdere landen komen, dan is de kans ook groter dat er ziektes worden overgedragen. In iedere stal hangt er hulst in de nok. Dit heeft een preventieve werking tegen schurft. En daarnaast ziet het er natuurlijk ook gezellig uit.

  • Op het kalverhouderij bedrijf van de familie van Beek worden er meer dan genoeg pluspunten gescoord op het thema Mest. Zo wordt er meer dan 50% van het mestoverschot geleverd aan Stichting Mestverwerking Gelderland (SMG). Ook wordt er op het bedrijf nog 10% van de mest boven de vastgestelde verwerkingsplicht verwerkt.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze