Welkom op de website van Vallei

Kalverhouderij De Aalbertshoeve

Wij zijn Albert en Mathilde van Diest en samen met onze kinderen wonen wij op De Aalbertshoeve. Wij dragen de zorg voor ongeveer 1.000 kalveren die worden gehouden in 2 aparte stallen.

De Aalbertshoeve is een echt familiebedrijf. Albert en zijn gezin zijn sinds 2007 de derde generatie op het bedrijf. Opa van Diest startte het van oorsprong melkvee- en pluimveebedrijf aan de Nijkerkerweg vlak na de oorlog. Sinds die tijd is er veel veranderd. Zo is er een vleeskalverentak bijgekomen en heeft de pluimveetak ruimte gemaakt voor het verhuur van groepsaccommodaties.

Dierwelzijn

De kalfjes zijn minimaal 2 weken oud als ze op ons bedrijf komen en verblijven hier 26 weken. Na 3 weken, als de kalfjes goed kunnen drinken, komen ze in groepen van 5, 6,7 of 10 dieren. Alle groepen hebben continu schoon drinkwater tot hun beschikking en hebben grote ballen boven hun hok hangen waar ze mee kunnen spelen. Het dak van de stal is voorzien van dakisolatie, zodat het in de zomer lekker koel blijft. Vanuit onze skybox is er prachtig zicht over de dieren.

Duurzaamheid

We zijn volledig zelfvoorzienend op het gebied van stroom. Onze energie halen we uit zonnepanelen die op de daken van de gebouwen liggen. De overcapaciteit leveren we terug aan het net.
De schuren en huizen worden verwarmd via een biomassakachel. Per jaar gebruiken we 800 m3 hout, wat hier uit de omgeving komt. In de zomer hoeven we de voorraadbunker van 40 m3 maar een keer in de maand te vullen. Alleen voor het koken in de groepsaccommodaties gebruiken we nog gas.

We vinden het belangrijk dat de agrarische sector verbinding zoekt met de burgers. En daarom zijn wij deelnemer van Boert Bewust. We promomoten de kalverensector graag bij bezoekers van onze groepsaccommodaties en laten hen graag een kijkje nemen in onze stallen. We vinden het belangrijk om in gesprek te blijven en uit te leggen hoe wij onze kalveren verzorgen.

Kalverhouderij De Aalbertshoeve

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Vanwege de neventak ‘verhuur van diverse groepsaccommodaties’ worden er het hele jaar door rondleidingen gegeven bij de kalveren. Via een speciale skybox is het mogelijk om in de stal te kijken. Deze skybox is voorzien van informatie over het wel en wee op de kalverhouderij. Ook het transport is onderdeel op deze informatiewand.  Daarnaast zijn Albert en Mathilde actief op social media en plaatsen zij regelmatig berichten over de kalverensector en hun bedrijf. Volg jij hen al op Facebook?

  • Op kalverhouderij De Aalbertshoeve wordt 75% van het mestoverschot aan een mestverwerker geleverd.

  • Op het onderdeel ‘Energie’ scoort kalverhouderij De Aalbertshoeve een flink aantal punten. Op de daken van de stallen zijn zonnepanelen gelegd en achter op het bedrijf is een kleine zonneveld geplaatst. Door deze investeringen wordt er ruim voldoende energie opgewekt om het bedrijf te kunnen voorzien en kan er ook nog een grote hoeveelheid groene energie teruggeleverd worden aan het net, ongeveer 800 huishoudens. Ook heeft familie Van Diest het bedrijf een eigen biomassakachel die gedroogde houtsnippers verbrandt om energie op te wekken.

  • Welzijn is een erg belangrijk onderdeel voor Kalverhouderij De Aalbertshoeve. Alle dieren hebben de beschikking over onbeperkt water en er komt voldoende daglicht in de stallen, wat zorgt voor een natuurlijk dag-en nachtritme. Dakisolatie zorgt ervoor dat het in de zomer lekker warm blijft in de stal. Daarnaast heeft elke groep kalveren afleidingsmateriaal waar ze mee kunnen spelen.

  • Familie van Diest neemt diverse maatregelen om te zorgen voor een goede diergezondheid. Dit blijkt ook uit het maximale aantal van drie sterren op dit onderdeel. Denk aan scheiding van schone en vuile weg, een duidelijk hygiëneprotocol, vliegenbestrijding en alle dieren op het bedrijf komen uit 1 land. Dit verkleint het risico op ziektes.

  • Op en rondom het erf van Kalverhouderij de Aalbertshoeve is er veel aandacht voor natuur. Zowel rondom de stallen als rond de groepsaccommodaties zijn meerdere houtwallen en knotwilgen geplant. Hierdoor is er veel leefruimte voor vogels en andere dieren. Er hangen meerdere nestkasten op het bedrijf. Ook de zwaluw komt hier veelvuldig voor.

  • Op kalverenhouderij De Aalbertshoeve wordt 75% van het mestoverschot aan mestverwerker geleverd.

  • Het bedrijf haalt een pluspunt op het onderdeel Beeldkwaliteit, omdat ze onder andere een erfcontract hebben met Rendac. Stel dat er een kalf dood gaat, dan haalt Rendac deze op het erf op. Hierdoor ligt er nooit een dood kalf zichtbaar aan de weg. Daarnaast is er een landschapsplan uitgevoerd. Er zijn meerdere streekeigen bomenrijen aangeplant rondom het bedrijf.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze