Familie Willemsen varkenshouderij en fourage handel

Over Familie Willemsen varkenshouderij en fourage handel

Lid geworden in december 2018

Varkenshouderij Willemsen is van oorsprong een gemengd bedrijf en al in de familie vanaf 1903. In de periode van de derde generatie is het bedrijf qua dierenaantal gegroeid. Dit was toen der tijd zowel een groei in melkvee als in vleesvarkens. Op dit moment zijn Jan Willemsen en zijn gezin al de vierde generatie aan het roer van dit bedrijf. In de loop der tijd zijn de koeien gegaan en is het bedrijf zich volledig gaan richten op het afmesten van varkens.

Het afmest bedrijf was een maatschap met Jan en zijn ouders. In 2002 heeft Jan, door het overlijden van zijn vader, het varkensbedrijf door gestart samen met zijn moeder en vrouw. In 2005 kwamen er plannen voor verdere uitbreiding van het vleesvarkens bedrijf. Dit was niet zomaar te realiseren in verband met de nodige vergunningen en weerstand uit de buurt. Toch was de realisatie van de nieuwbouw begin 2012 een feit. In september 2012 was de nieuwbouw klaar. Na het realiseren van de nieuwe stal is Jan met een trots gevoel als zelfstandig ondernemer verder gegaan met boeren.

In de nieuwbouw van varkenshouderij ‘Willemsen’ is de nadruk gelegd op het energieverbruik. Zo maakt het bedrijf als duurzame energiebron gebruik van zonne- en windenergie. Dit realiseert op jaarbasis meer dan 75% van het energieverbruik. Om deze manier van energiebesparing te laten zien organiseert Willemsen jaarlijks een open dag. Tijdens deze open dag is er ook de mogelijkheid een kijkje in de stallen te nemen.

Bijzonderheden

De bijzonderheid van ons bedrijf is dat wij van een middelklein gemengd bedrijf een levensvatbaar bedrijf hebben kunnen maken. Hierin hebben wij de focus gelegd op verduurzaming doormiddel van zonne- en windenergie. Daarnaast blijven wij de ambitie houden om deze verduurzaming verder uit de bouwen in de varkenshouderij. Ook is daarbij uitbreiding van de neventak in de fouragehandel een streven.

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Milieu
Energie
Welzijn
Diergezondheid
Maatschappij
Mest
Beeldkwaliteit