Welkom op de website van Vallei

Familie Willemsen varkenshouderij en fourage handel

Varkenshouderij Willemsen is van oorsprong een gemengd bedrijf en al in de familie vanaf 1903. In de periode van de derde generatie is het bedrijf qua dierenaantal gegroeid. Dit was toen der tijd zowel een groei in melkvee als in vleesvarkens. Op dit moment zijn Jan Willemsen en zijn gezin al de vierde generatie aan het roer van dit bedrijf. In de loop der tijd zijn de koeien gegaan en is het bedrijf zich volledig gaan richten op het afmesten van varkens.

Het afmest bedrijf was een maatschap met Jan en zijn ouders. In 2002 heeft Jan, door het overlijden van zijn vader, het varkensbedrijf door gestart samen met zijn moeder en vrouw. In 2005 kwamen er plannen voor verdere uitbreiding van het vleesvarkens bedrijf. Dit was niet zomaar te realiseren in verband met de nodige vergunningen en weerstand uit de buurt. Toch was de realisatie van de nieuwbouw begin 2012 een feit. In september 2012 was de nieuwbouw klaar. Na het realiseren van de nieuwe stal is Jan met een trots gevoel als zelfstandig ondernemer verder gegaan met boeren.

In de nieuwbouw van varkenshouderij ‘Willemsen’ is de nadruk gelegd op het energieverbruik. Zo maakt het bedrijf als duurzame energiebron gebruik van zonne- en windenergie. Dit realiseert op jaarbasis meer dan 75% van het energieverbruik. Om deze manier van energiebesparing te laten zien organiseert Willemsen jaarlijks een open dag. Tijdens deze open dag is er ook de mogelijkheid een kijkje in de stallen te nemen.

Familie Willemsen varkenshouderij en fourage handel

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Op Varkenshouderij ‘Willemsen’ ontvangt Jan regelmatig groepen. Daarnaast is Jan bereid zich in te zetten binnen andere activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust. In verband met het imago van de sector laat Jan elke 2 jaar zijn elektrische installaties controleren. Tevens houdt vleesvarkenshouderij ‘Willemsen’ rekening met de natuur door weidevogelbeheer toe te passen. Dit houdt in dat het bedrijf een rustperiode inlast in de bewerking van het land.

  • Bij Varkenshouderij ‘Willemsen’ wordt er rekening gehouden met het Milieu doormiddel van een rioolsysteem onder de stal. Door dit systeem blijft de mest maar kort in de stal wat een positief effect heeft op de ammoniakemissie. Het luchtwassysteem bevindt zich in de put van de stal. Daarnaast zit het bedrijf 10% onder de algemene maatregel van het bestuur (AmvB) voor huisvesting. In deze maatregel houdt men zich bezig met emissie besparende maatregelen binnen de varkenshouderij.

  • Voor het thema Energie scoort Varkenshouderij ‘Willemsen’ meer dan genoeg pluspunten. Zo wordt er gebruik gemaakt van groene stroom om energie te besparen. De ventilatoren hebben een zomer- en een winterstand en er is een ingebouwde frequentieregelaar in de ventilatoren gevestigd. In de stal is een grondventilatiesysteem gebouwd. Lucht die de stal binnenkomt, gaat eerst door tunnels onder de stal door. Voordat de lucht de stal ingaat, wordt de lucht op een natuurlijke manier afgekoeld of opgewarmd, afhankelijk van de tijd van het jaar. In het geval van klimaatcontrole is dit een besparing van energie. Ook is dit systeem in staat om warme lucht door de stal heen te pompen. Daarnaast maakt Varkenshouderij ‘Willemsen’ als duurzame energiebron gebruik van zonne- en windenergie die meer dan 75% van het energie verbruik op jaarbasis op zich neemt.

  • Bij Varkenshouderij ‘Willemsen’ wordt er gebruik gemaakt van Groen label in de mestput. Dit houdt in dat de emissie aanzienlijk wordt verlaagd wat goed is voor het klimaat en voor de gezondheidstatus van de varkens. Ook wordt er extra afleidingsmateriaal ingezet om uiting van stereotype gedrag te verminderen.

  • Op het gebied van Diergezondheid maakt Jan Willemsen gebruik van een monitoringssysteem wat de gezondheidssituatie binnen het bedrijf in beeld brengt. Door dit systeem wordt duidelijk welke aandoeningen al dan niet aanwezig zijn op het bedrijf. Hierdoor kan het bedrijf gericht werken aan het verbeteren van de gezondheid van de dieren. Daarnaast zit het bedrijf 50% onder de maximale streefwaarde voor medicijngebruik.

  • Op Varkenshouderij ‘Willemsen’ wordt de geproduceerde mest verwerkt.

  • In het certificeren van het Beeldkwaliteit wordt de netheid van het erf bekeken. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bestrating van het erf. Ook wordt de bouwstijl bekeken en of deze past bij de stijl van de Gelderse Vallei. Daarnaast wordt er apart aandacht besteed aan de kadaverplaats. Dit in verband met het aanzicht vanaf de weg en het ontvangst van bezoekers. Zo is de kadaverplaats bij Varkenshouderij ‘Willemsen’ goed afgeschermd door een heg. Daarnaast is er een landschapsplan uitgevoerd wat zorgt voor één pluspunt op het onderdeel beeldkwaliteit.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze