Welkom op de website van Vallei

Familie Visscher

Wij zijn Helma en Fije Visscher en wij hebben aan de Hoef in Nijkerk verscholen tussen de houtwallen een kalver- en jongveeopfokbedrijf. In 1999 hebben we het bedrijf overgenomen van de ouders van Fije. In die tijd hadden we ook varkens en melkkoeien. Deze takken zijn in de loop der jaren afgestoten en momenteel richten we ons volledig op de kalveren, jongvee opfok en natuurontwikkeling.

Dierwelzijn en duurzaamheid
Onze 800 kalveren verblijven in een ruime moderne stal waarvan het dak volledig is geisoleerd. De hele stal is voorzien van natuurlijke ventilatie dat gestuurd wordt door middel van een weerstation. Hierdoor komt er altijd frisse buitenlucht in de stal zonder dat het te koud wordt. Onze kalveren hebben de hele dag beschikking over vers water en ruwvoer. Hierdoor kunnen ze zelf hun eet, herkauw en slaapritme bepalen. In 2020 is 60 procent van de stalvloer vervangen voor een welzijnsvriendelijke rubberen vloer.
Onze bedrijfsvoering is energieneutraal. Dit wil zeggen dat alle energie die we gebruiken duurzaam op het bedrijf wordt opgewekt. Dit lukt door gebruik te maken van zonnepanelen en het gebruik van een biomassakachel. Hierin worden houtsnippers in verbrand die uit de regio afkomstig zijn. Deze kachel voorziet het hele bedrijf en ons woonhuis van energie. 


Agrarisch natuurbeheer
We hebben ongeveer 42 hectare land in gebruik waarvan 23 hectare in de oude polder, ten oosten van Flevoland. Dit land maakt onderdeel uit van particulier weidevogelreservaat polder Arkemheen. Het grasland wordt ingezet als weidevogelgebied wat betekend dat er pas na bepaalde datum gemaaid wordt. Zo kunnen onder andere de grutto en de kievit beschut nestelen. Ook is het waterpeil in de sloten omhoog gebracht zodat er plas-dras (weidegrond die onder water gezet is) gemaakt wordt. Hier kunnen weidevogels makkelijk aan voedsel komen.

Waarom zijn wij deelnemer?
We nemen deel aan Vallei Boert Bewust omdat we het belangrijk vinden te laten zien hoe we met onze dieren omgaan en waarom we het op deze manier doen. Daarom doen we ook mee aan Kijken bij de Boer. Jaarlijks worden er opendagen georganiseerd. We hebben al meer dan  4.000 bezoekers mogen verwelkomen op ons bedrijf. Kijk voor meer informatie op www.kijkenbijdeboer.nl

 

Bent u benieuwd naar ons bedrijf… kijk dan via de onderstaande link naar de 2 filmpjes over ons bedrijf en naar het animatiefilmpje over de kalverhouderij.

https://www.youtube.com/watch?v=R44ghyuuhtU&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=vckKQfEY5OA 

Familie Visscher

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Vanuit diverse bestuurlijke functies neemt Fije Visscher regelmatig mensen mee naar het bedrijf die nog niet eerder op een kalverhouderij geweest zijn. Hij geeft hen graag een rondleiding zodat men met eigen ogen kan zien hoe het er op het bedrijf aan toe gaat.
  Daarnaast doet het bedrijf regelmatig mee aan opendagen die vanuit LTO Noord en Boert Bewust worden georganiseerd.

 • De kalveren van familie Visscher worden niet alleen gevoerd met ruwvoer. Ze krijgen ook vloeibare wei en/ of vloeibaar vet. Door het voeren van vloeibaar vet en/ of vloeibare wei dalen de broeikasemissies en gaat het energieverbruik naar beneden wat een positief effect heeft op het milieu. Familie Visscher heeft een contract met een mestverwerkingsbedrijf dat er toe leidt dat meer dan 75% van het mestoverschot wordt verwerkt.

 • Drie sterren op het onderdeel Energie! Het bedrijf van familie Visscher is energieneutraal. Op de daken van een aantal gebouwen liggen zonnepanelen die meer dan 75% van de gebruikte energie op jaarbasis opwekken. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een biomassakachel. Deze voorziet het hele bedrijf plus het woonhuis van energie. De kachel wordt gestookt op houtsnippers die vrijkomen bij onderhoud aan landgoederen uit de regio. Door het gebruik van biologische brandstoffen is er een kortere CO2 kringloop die een gunstig invloed heeft op het broeikaseffect. Via warmtewisselaars kan de energie van de biomassakachel ook worden overgedragen op bestaande cv installaties.
  Verder wordt er energie bespaard door middel van een natuurlijk ventilatiesysteem in de kalverenstal en op de verlichting. Een belangrijk deel van alle verlichting op het bedrijf is LED.

 • Drie sterren voor het onderdeel Welzijn! De stal van kalverhouderij Visscher is hoog en licht en heeft veel inhoudelijke stalruimte. Er is voldoende daglichttoetreding om het dag- en nachtritme van de dieren niet te verstoren. Ook is er gebruik gemaakt van dakisolatie zodat het klimaat binnen de stal minder wordt beïnvloed door het seizoen. Een ander pluspunt op het gebied van welzijn is dat de kalveren vloerverwarming hebben wat er voor zorgt dat de energie van de kalveren kan worden gestopt in groeien in plaats van in het warm houden. De kalveren hebben onbeperkt water en ruwvoer tot hun beschikking zodat de dieren zelf kunnen bepalen wanneer ze willen eten, drinken, herkauwen en slapen. Voor kalveren die ziek zijn is een speciale ziekenboeg op stro waar een ziek kalf in een comfortabele, rustige omgeving verzorgd kan worden. 

 • Op het gebied van Diergezondheid scoort het bedrijf van Fije en Helma Visscher punten omdat er aan vliegenbeheersing gedaan wordt. Vliegen kunnen voor infecties en insleep van ziektes en zorgen. Op het bedrijf is een noodstroomvoorziening aanwezig in de vorm van een aggregaat. Met de aggregaat kunnen de elektrische installaties zoals de melkvoorziening gewoon gebruikt worden. 

 • Op en rondom het bedrijf van familie Visscher is er veel aandacht voor Natuur. Dit blijkt ook uit het maximale aantal sterren op dit onderdeel. Op het erf nestelen een steenuiltje, boeren- en huiszwaluwen. In de beukenhagen en in een houtwal is er volop schuil en leefmogelijkheid voor erfvogels en andere dieren.
  Familie Visscher is samen met een aantal particulieren eigenaar van een particulier gebied waar weidevogelbeheer wordt toegepast. Dit houdt in dat het bedrijf een rustperiode inlast in de bewerking van het land. Hiervoor is het bedrijf van Fije en Helma gecertificeerd natuurbeheer.
  De sloten van het natuurgebied worden ecologisch schoongehouden. Dit houdt in dat alleen de bagger onderuit de sloot gehaald wordt. De slootkanten blijven staan waardoor speciale bloemen de mogelijkheid krijgen te groeien. Om meer bloemen de kans te geven wordt er gehouden aan de bemestingsregeling om 6 meter binnen de slootkant niet te bemesten.

 • Op het kalverhouderij bedrijf van de familie Visscher wordt alle Mest van de kalveren op het eigen bedrijf afgezet.

 • Kalverhouderij Visscher ziet er netjes uit wat zorgt voor een mooie Beeldkwaliteit. De bouwstijl is typerend voor de regio. De beplanting op en rondom het bedrijf is streek eigen. Zo zijn er beuken, eiken en berken geplant. Dit is gebeurd naar aanleiding van een erfbeplantingproject wat in samenspraak gebeurd is met landschapsbeheer Gelderland.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze