Welkom op de website van Vallei

Familie Kooloos

Wij zijn Robbie en Leanna Kooloos en sinds december 2011 houden wij biologische leghennen. In onze stal houden wij 18000 hennen en buiten hebben zij ca 8 hectare uitloop tot hun beschikking. Wij beleven veel plezier aan onze hennen  en hopen dit nog vele jaren te kunnen blijven doen. Ook onze drie kinderen krijgen steeds meer oog voor de dieren en helpen zo nu en dan een handje mee.
In 2019 hebben we de stal een eind verlengt en is de uitloop vergroot.

Door aangesloten te zijn bij de coöperatieve vereniging Biomeerwaarde Ei proberen wij door samen te werken met andere biologische legpluimveehouders een eerlijke prijs te realiseren voor biologische eieren, een mooi product te realiseren voor de consument.

Met ons lidmaatschap bij Vallei Boert Bewust hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan verbinding tussen boeren en burgers. We vinden het belangrijk dat mensen ten alle tijden nadenken over waar hun voedsel vandaan komt. Door dit te laten zien of hierover te vertellen hopen we dat er bewustwording gecreëerd wordt tijdens het doen van de boodschappen.

Familie Kooloos

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Maatschap Kooloos is een erkend SBB leerbedrijf en geeft jeugd de mogelijkheid om mee te kijken en te ervaren wat er allemaal op een pluimveehouderij gebeurd.

   

 • Op het onderdeel milieu scoort MTS Kooloos 2 sterren. Bij meer dan 90% van de leghennen wordt de mest belucht waardoor deze droger wordt en de ammoniakemissie flink verlaagd wordt. Dit zorgt voor een betere luchtkwaliteit zowel in de stal als buiten de stal.

 • De benodigde energie wordt deels zelf opgewekt door middel van zonnepanelen. Daarnaast is er een frequentieregelaar op het ventilatorsysteem aangesloten. Deze regelaar zorgt ervoor dat het klimaat in de stallen nauwkeurig geregeld wordt. Dit resulteert in een lager energieverbruik.

 • MTS Kooloos houden biologische kippen. De dieren hebben meer ruimte dan de standaard en kunnen ook naar buiten om te scharrelen in de weilanden rondom de boerderij.

 • Met de nieuwbouw in 2019 is een hygiënesluis gerealiseerd waardoor er een duidelijke scheiding schone weg / vuile weg ontstaan is. Dit komt de diergezondheid ten goede. De uitval op dit bedrijf is dan ook erg laag.

   

 • Er wordt speciaal rekening gehouden met de weidevogels. Kievieten broeden volop in de weilanden van het bedrijf en nesten worden voordat er gemaaid wordt gemarkeerd.

 • Het pluimveebedrijf scoort 1 punt op het onderdeel beeldkwaliteit. De biologische hennen zijn vanaf de weg voor alle passanten zichtbaar.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze