Welkom op de website van Vallei

Fam. van Dijk melk- en vleesveehouderij

Sinds 1992 wonen wij op boerderij “Midden Dronkelaar”.
Vanouds komen we van een gemengd bedrijf uit Scherpenzeel, met melkvee en vleesvarkens, waar we moesten wijken voor de aanleg van de rondweg. In 1992 zijn we begonnen met vleesvarkens , melkkoeien en rosé kalveren.
In 2004 zijn we met de vleesvarkens gestopt en zijn er rosé kalveren voor in de plaats gekomen.
Het bedrijf wordt gerund door ons gezin met onze ouders, die er ook bij wonen.
Momenteel zijn er 900 rosé afmest kalveren aanwezig en 45 melkkoeien met bijbehorend jongvee.
Bij het bedrijf hoort 15 ha grasland. De snijmais voor de kalveren wordt aangekocht.

Fam. van Dijk melk- en vleesveehouderij

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Henk en Aline ontvangen schoolklassen van lagere school, vmbo en mbo/hbo op hun bedrijf. Op die manier kunnen leerlingen alle elementen van de veehouderij leren kennen. Er is een ontvangstruimte, waar informatie over de sector kan worden gegeven. Daarnaast willen Henk en Aline ook helpen bij andere Vallei Boert Bewust-activiteiten.

  • Al het gras en mais dat nodig is voor het voeren van de koeien, wordt op het eigen bedrijf geteeld. Er wordt dus geen gras en mais aangekocht. Er is een opvangmogelijk voor het water dat afkomstig is van de opslag van de mais en kuilgras. Het bedrijf neemt deel aan de BEX.

  • Henk en Aline hebben voor hun bedrijf een energiescan laten opstellen. Op die manier krijgen ze een goed inzicht in maatregelen, die genomen kunnen worden om energie te besparen. Er wordt gebruik gemaakt van een frequentie regelaar. Het sturen van de ventilatoren met een frequentie regelaar heeft als voordeel dat het stal klimaat beter kan worden gecontroleerd. Op het bedrijf is een voorkoeler aanwezig. In de voorkoeler wordt de melkwarmte afgestaan aan het koude water dat er omheen stroomt. Er is daarna minder energie nodig om de melk te koelen.

  • Op dit bedrijf spelen dierenwelzijnsaspecten een grote en belangrijke rol. In de ligboxen liggen matrassen, waardoor de koeien lekker zacht kunnen liggen. Een koeborstel is aanwezig om stof en oud haar te verwijderen van de ruggen van de koe. In een speciale afkalfstal kan de koe rustig bevallen. De kleine kalfjes blijven tot minimaal 3 maanden na hun geboorte op stro. Het dak van de stal is goed geïsoleerd. Hierdoor blijft de temperatuur zowel in de winter als in de zomer op een constanter niveau.

  • De mest uit de stal wordt een aantal keer per dag door een mestschuif weggeschoven. Daarmee verdwijnen ook de ziektekiemen. Er worden geen nieuwe dieren aangekocht. Daarmee wordt ook voorkomen dat er ziektes van andere bedrijven worden binnengebracht.

  • De koeien lopen lekker veel buiten. In totaal lopen ze minimaal 120 dagen in de wei. En als ze dan weer in de stal zijn, dan is het ’s nachts minimaal 6 uur donker. Zo krijgen de koeien ook het dag- en nachtritme mee.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze