Welkom op de website van Vallei

DENKAFARM INNOVATION CENTRE PIG FARM

Denkavit is de specialist op het gebied van voeding voor jonge dieren. In onze eigen laboratoria en DenkaFarm Innovation Centre ontwikkelen wij de voeding en grondstoffen voor de jonge dieren van de toekomst.

Op deze locatie heeft Denkavit in 2016 de nieuwe varkensstal in gebruik genomen. De innovatieve varkensstal maakt onderdeel uit van het DenkaFarm Innovation Centre, het veehouderijbedrijf voor praktijkonderzoek en innovaties van Denkavit in Voorthuizen. Naast varkens hebben we in Voorthuizen ook onderzoekcentra voor voeding voor kalveren en lammeren.

Dit onderzoekscentrum biedt ruimte aan 260 zeugen die jaarlijks zo’n 8000 biggen produceren. Met deze innovatieve varkensstal kan Denkavit goed inspelen op de veranderingen in de varkenshouderij op het gebied van genetica, gezondheid, antibioticareductie en nieuwe grondstoffen.

De stal is optimaal ingericht voor het ontvangen van bezoekers. In de lengte van de stal is een bezoekersgang gebouwd die volledig is afgesloten van de rest van de stal. Over de gehele lengte kunnen bezoekers de stal in kijken dankzij grote ramen. Ook is er een vergaderzaal/ontvangstruimte gerealiseerd tussen de beide kraamafdelingen, wederom met ramen om de dieren te kunnen zien. Een ideale locatie. Het biedt ons als Denkavit een unieke mogelijkheid om kennis over te dragen op gebied van voeding, huisvesting, management, etc. Kortom, een prachtige stal met veel mogelijkheden!

DENKAFARM INNOVATION CENTRE PIG FARM

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Voor het onderdeel Maatschappij worden pluspunten gescoord omdat het onderzoekscentrum een eigen website heeft. Daarnaast is er een ruimte aanwezig waar groepen ontvangen kunnen worden of waar vergaderd kan worden. Vanuit de speciale bezoekersgang is er vrij zicht over de dieren van het bedrijf. Om bij calamiteiten de veiligheid te kunnen waarborgen is er een ontruimingsplattegrond en iemand met een BHV diploma aanwezig.

  Denkavit helpt mee met activiteiten die vanuit Vallei Boert Bewust georganiseerd worden. Ook is het bedrijf gecertificeerd SBB leerbedrijf

 • Het onderzoekscentrum Denkavit scoort diverse punten op het onderdeel Milieu. Op het bedrijf zijn luchtwassers aanwezig bij alle dieren. Een luchtwasser brengt de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof sterk terug. Er wordt ruim voldaan aan de doelstelling van ammoniakuitstoot en zit hier zelf meer dan 20% onder.
  Hemelwater wordt afgevoerd naar een wadi, een zogenoemde opvangsloot. Deze wadi zorgt ervoor dat het water wat op het erf terecht komt niet in de normale sloten terecht komt.

 • Meer dan 75% van de benodigde energie wordt opgewekt met zonnepanelen die op de stal geïnstalleerd zijn. Daarnaast zijn er frequentieregelaars op de ventilatoren zijn geïnstalleerd. Een frequentieregelaar zorgt ervoor dat de installatie van de ventilatoren zuiniger mee energie omgaat.

   

 • Het onderdeel Welzijn staat hoog in het vaandel bij het varkensbedrijf van Denkavit. De dieren krijgen zo min mogelijk injecties en in de biggenstallen is extra afleidingsmateriaal zoals kauwhout en zaagsel aanwezig. 

  Op het hele bedrijf hebben de varkens een natuurlijk dag nachtritme door daglichttoetreding bij de dieren. De gehele stal heeft een grote lichtstraat in de nok van de stal.

 • Er worden veel punten gescoord op het onderdeel Dierwelzijn. De dieren krijgen zo min mogelijk medicijnen. De dierenarts komt regelmatig langs om de gezondheid van de dieren goed in de gaten te houden. Om vliegen uit de stal te weren wordt er gebruik gemaakt van een biologische vliegenbestrijding.
  Op het onderzoekscentrum is een duidelijke scheiding schone en vuile weg. Voordat je de stal betreedt moet je eerst door een hygiënesluis om te douchen en bedrijfskleding aan te trekken. Bezoekers kunnen de dieren in de stal via een speciale bezoekersgang door grote ramen bekijken. Fysiek contact is niet mogelijk en hierdoor worden de dieren niet blootgesteld aan eventuele ziektes.

 • De randen van het bouwland rondom het varkensbedrijf Denkavit zijn ingezaaid met speciale bloemenmengsels die erg in trek zijn bij allerlei insecten. Ondanks dat de houtwal naast de stal vanwege recente aanplant nog erg laag is, is er al volop leven te zien. Verschillende vogels hebben de lage bebossing inmiddels benut om hun nest te maken.

 • Bij het scoren van de Beeldkwaliteit, wordt er naar de netheid van het erf gekeken. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bestrating van het erf. Ook wordt de bouwstijl bekeken of deze past in de omgeving. Met de bouw van de varkensstal is er een landschapsplan aangevraagd en aangelegd. Dit heeft geresulteerd in de streekeigen beplanting naast de varkensstal. De bomen en struiken zijn momenteel nog volop in groei. Een landschapsplan is bedoeld om het bedrijf goed te laten opgaan in haar omgeving. 

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze