Welkom op de website van Vallei

Boerderij de Nieuwe Wolfshaar

Boerderij de ‘Nieuwe Wolfshaar’’ is een boerderij van de wederopbouw. Sinds 1930 is deze boerderij in bezit van de familie Bos en het is een echt familiebedrijf. Momenteel boert hier de derde generatie. Van oorsprong was het een gemengd bedrijf met koeien, vleesvarkens, vleeskuikens en vleeskalveren. In de loop van de jaren zijn de koeien en vleesvarkens overgebleven. Momenteel bestaat de boerderij uit 65 melkkoeien met 50 stuks jongvee en 2500 vleesvarkens.

De melkkoeien lopen minimaal 200 dagen per jaar buiten in de wei. Er is 38 hectare land in gebruik voor ruwvoerwinning en weidegang. De melk van onze koeien wordt afgezet via Deltamelk en verwerkt tot kaas.

De vleesvarkens worden afgezet via “het keten duurzaam varkensvlees’’. Het vlees van deze keten is 100% Nederlands. Daardoor zijn lange transporten niet nodig en is er geen gesleep met dieren. De nieuwe varkensstal voor 1500 vleesvarkens heeft een biologische luchtwasser die de ammoniak-, geur- en fijnstofuitstoot met minimaal 90% reduceert.

Ook verhuren wij twee vakantiehuisjes waardoor wij al vele gasten uit binnen- en buitenland op ons bedrijf mochten verwelkomen. Het geeft ons altijd veel voldoening om onze gasten het boerderijleven te laten zien en ervaren.

Boerderij de Nieuwe Wolfshaar

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Het bedrijf maakt gebruik van een eigen website. Het doel van de website op dit moment is het informeren over het verhuur van 2 bed en breakfast appartementen. Maar in de toekomst wil Eep Bos mensen via de website ook gaan informeren over het bedrijf. Daarnaast worden er op het bedrijf groepen ontvangen. Dat kunnen mensen zijn uit de buurt maar ook de vakantiegangers die verblijven in de verhuurde appartementen. Eep Bos is ook bereid zich in te zetten bij activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust. Tevens houdt het boerenbedrijf rekening met de natuur door weidevogelbeheer toe te passen. Dit houdt in dat het bedrijf een rustperiode inlast in de bewerking van het land.

  • Voor het thema Milieu doet boerderij de ‘Niewe Wolfshaar’ mee aan het bedrijfsspecifieke excretie systeem (BEX). Dit is een systeem dat de mineralenkringloop van het bedrijf in beeld brengt en zo inzicht geeft in hoe dit benut kan worden op het bedrijf. Ook wordt er gebruik gemaakt van de kringloopwijzer. Een kringloopwijzer is een richtmeter die informatie geeft over de mineralenkringloop in het voer. Dit is belangrijk voor het bedrijf omdat het zelfvoorzienend is in ruwvoer. Dit houdt in dat er geen gras en maïs wordt aangekocht maar dat dit op de boerderij zelf wordt verbouwd.

  • Om Energie te besparen wordt er gebruik gemaakt van groene stroom. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een voorkoeler en een frequentieregelaar. Hiermee wordt energie bespaart.

  • Op boerderij de ‘Niewe Wolfshaar’ wordt veel aandacht besteed aan het Welzijn van de koeien. Zo liggen de koeien op matrassen in de ligboxen. Deze matrassen zorgen ervoor dat de koe comfortabel kan liggen. Ook hangt er in de stal een koeborstel die de koeien helpt bij het krabben. Daarnaast kunnen de koeien afkalven in een strohok met vers schoon stro wat comfortabel en hygiënisch is voor het afkalven. Een ander goed punt op het gebied van welzijn is dat de kalveren tot de leeftijd van minimaal 3 maanden een hok met stro tot hun beschikking hebben.

  • De Diergezondheid op het bedrijf van Eep is 2 pluspunten waard. Zo wordt er binnen het bedrijf gebruik gemaakt van een mestschuif. Door het gebruik van dit systeem blijven de looppaden schoner en zo ook de koeien. Schonere koeien verlaagt de kans op gezondheidsproblemen. Zo heeft een mestschuif een positief effect op de gezondheid van de kudde.

  • Van de koeienmest geproduceerd op het bedrijf wordt alles op het eigen bedrijf afgezet.

  • Op het bedrijf gaan de koeien minimaal 120 dagen per jaar naar buiten, 6 uur per dag en minimaal 10 are per koe. Daarnaast is er aandacht voor natuur door middel van weidevogelbeheer en slootkantenbeheer.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze