Welkom op de website van Vallei

Boerderij de Nieuwe Wolfshaar

Boerderij de ‘Nieuwe Wolfshaar’’ is een boerderij van de wederopbouw. Sinds 1930 is deze boerderij in bezit van de familie Bos en het is een echt familiebedrijf. Momenteel boert hier de derde generatie. Van oorsprong was het een gemengd bedrijf met koeien, vleesvarkens, vleeskuikens en vleeskalveren. In de loop van de jaren zijn de koeien en vleesvarkens overgebleven. Momenteel bestaat de boerderij uit 65 melkkoeien met 50 stuks jongvee en 2500 vleesvarkens.

De melkkoeien lopen minimaal 200 dagen per jaar buiten in de wei. Er is 38 hectare land in gebruik voor ruwvoerwinning en weidegang. De melk van onze koeien wordt afgezet via Deltamelk en verwerkt tot kaas.

De vleesvarkens worden afgezet via “het keten duurzaam varkensvlees’’. Het vlees van deze keten is 100% Nederlands. Daardoor zijn lange transporten niet nodig en is er geen gesleep met dieren. De nieuwe varkensstal voor 1500 vleesvarkens heeft een biologische luchtwasser die de ammoniak-, geur- en fijnstofuitstoot met minimaal 90% reduceert.

Ook verhuren wij twee vakantiehuisjes waardoor wij al vele gasten uit binnen- en buitenland op ons bedrijf mochten verwelkomen. Het geeft ons altijd veel voldoening om onze gasten het boerderijleven te laten zien en ervaren.

Boerderij de Nieuwe Wolfshaar

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Het bedrijf maakt gebruik van een eigen website. Het doel van de website op dit moment is het informeren over het verhuur van 2 bed en breakfast appartementen. Maar in de toekomst wil Eep Bos mensen via de website ook gaan informeren over het bedrijf. Daarnaast worden er op het bedrijf groepen ontvangen. Dat kunnen mensen zijn uit de buurt maar ook de vakantiegangers die verblijven in de verhuurde appartementen. Eep Bos is ook bereid zich in te zetten bij activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust. Tevens houdt het boerenbedrijf rekening met de natuur door weidevogelbeheer toe te passen. Dit houdt in dat het bedrijf een rustperiode inlast in de bewerking van het land.

  • Op boerderij de ‘Nieuwe Wolfshaar’ wordt er rekening gehouden met het Milieu doormiddel van een luchtwasssyteem. Ook worden de voerbakken afgesloten wat betekent dat er minder fijnstof de stal inkomt wat goed is voor het milieu en het welzijn van de varkens.

  • Voor het thema Energie scoort boerderij de ‘Nieuwe Wolfshaar’ meer dan genoeg pluspunten. Zo wordt er gebruik gemaakt van groene stroom. Daarnaast hebben de ventilatoren een zomer- en een winterstand. In de stal is ook een grondkanaalventilatiesysteem ingebouwd. Door dit systeem wordt lucht die de stal binnenkomt eerst door tunnels onder de stal door geleid. Voordat de lucht de stal ingaat, wordt de lucht op een natuurlijke manier afgekoeld en of opgewarmd, afhankelijk van de tijd van het jaar. In het geval van klimaatcontrole is dit een besparing van energie. Ook is dit systeem in staat om warme lucht door de stal heen te pompen.

  • Bij boerderij de ‘Nieuwe Wolfshaar’ wordt er gebruik gemaakt van het Groen label in de mestput bij meer dan 50% van de varkens. Dit houdt in dat de emissie aanzienlijk wordt verlaagd wat goed is voor het klimaat en voor de gezondheidstatus van de varkens. Ook wordt er extra afleidingsmateriaal ingezet om uiting van stereotype gedrag te verminderen. Eep Bos is erg innovatief in het aanbieden van afleiding materiaal. Zo krijgen de varkens dagelijks schelpengrit waar ze de tanden mee kunnen knarsen en koolzaadstro om lekker in de wroeten. Daarnaast biedt Varkenshouderij ‘ Bos’ ook de welbekende stro kokers en speelkettingen aan.

  • Op het gebied van Diergezondheid maakt Eep Bos gebruik van een monitoringssysteem dat de gezondheidssituatie binnen het bedrijf in beeld brengt. Door dit systeem wordt duidelijk welke aandoeningen al dan niet aanwezig zijn op het bedrijf. Hierdoor kan het bedrijf gericht werken aan het verbeteren van de gezondheid van de dieren.

  • In het certificeren van de Beeldkwaliteit wordt de netheid van het erf bekeken. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bestrating van het erf. Ook wordt de bouwstijl bekeken en of deze past bij de stijl van de Gelderse Vallei. Daarnaast wordt er apart aandacht besteed aan de kadaverplaats. Dit in verband met het aanzicht vanaf de weg en het ontvangst van bezoekers. Zo is de kadaverplaats bij boerderij de ‘Niewe Wolfshaar’ goed afgeschermd door een heg. Daarnaast is er een landschapsplan uitgevoerd wat zorgt voor nog een pluspunt op het onderdeel beeldkwaliteit.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze