Welkom op de website van Vallei

Biologisch varkensbedrijf Familie Nummerdor- v.d. Broek

Wij zijn familie Nummerdor uit Ermelo. Aart Jan en (zoon) Richard werken fulltime op ons varkensbedrijf met 200 zeugen. Sinds 2017 houden wij onze zeugen op een biologische wijze. Ons bedrijf is compleet gesloten, wat betekent dat we geen varkens aankopen, maar eigen biggen aanhouden die weer zeugen worden. De rest van onze biggen gaat naar een biologische vleesvarkenshouder. Het vlees van deze varkens en van onze zeugen die weg gaan kun je kopen bij de slagerijen van De Groene Weg.

Diervriendelijk werken

We hebben gekozen voor biologische zeugen omdat de diervriendelijke manier van werken bij ons past. Op deze manier hoeven we ook niet uit te breiden, maar kunnen een familiebedrijf blijven. Het biologisch boeren levert ons veel werkplezier op. Lees hier ook het interview met boer Richard. 

Daarom zijn we lid van Vallei Boert Bewust

We zijn lid omdat we graag willen laten zien wat we doen en hoe we te werk gaan op ons bedrijf. We laten graag zien dat varkens houden meer inhoudt dan de meeste mensen denken. De varkenshouderij maakt deel uitmaakt van kringlooplandbouw. Akkerbouw en veeteelt zijn met elkaar verweven en hebben elkaar nodig. Groente groeit niet zonder mest wat afkomstig is vanuit de veehouderij. Restproducten zijn op hun beurt weer nodig als voer voor de dieren. Vlees en zuivel wordt momenteel gezien als luxeproduct, maar het maakt onderdeel uit van de kringlooplandbouw.

Biologisch varkensbedrijf Familie Nummerdor- v.d. Broek

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Het bedrijf van familie Nummerdor ligt omgeven tussen campings. Wanneer de zeugen in de zomer de wei in gaan hebben de gasten van vakantieparken zicht op de dieren. Meerdere keren per jaar brengen groepen studenten van het Groenhorst College een bezoek aan het bedrijf om meer te leren over de biologische varkenshouderij. Tevens is het bedrijf erkend SBB leerbedrijf.

  • Op het gebied van milieu is het biologische varkensbedrijf van familie Nummerdor eigenlijk niet te vergelijken met de meeste andere varkenshouderijen. Omdat de dieren veel buitenleven en op stro gehuisvest zijn en zijn er bijvoorbeeld geen luchtwassers nodig om de lucht te zuiveren. Alle mest wordt afgezet naar biologische bedrijven. Vanwege biologische maatstaven hebben de dieren meer oppervlakte tot hun beschikking dan bij gangbare varkensbedrijven. Dit resulteert dat er veel minder dieren op het bedrijf aanwezig zijn.

  • Doordat de varkens veel buiten lopen wordt er zeer weinig energie verbruikt. Omdat de deuren openstaan is er altijd voldoende ventilatie en zijn er geen ventilatoren nodig. Verder is er nagenoeg geen verlichting in de stallen nodig doordat de dieren een natuurlijk dag-nacht ritme hebben omdat ze ook naar buiten kunnen.

  • De varkens van familie Nummerdor hebben het goed. Het bedrijf scoort diverse pluspunten op het onderdeel welzijn. Zo kunnen de dieren het hele jaar door naar buiten en hebben ze zelfs in de zomermaanden de mogelijkheid om de wei in te gaan en te wroeten in de modder. In de stal hebben de varkens beschikking over een flinke laag stro. De dieren hebben een natuurlijk dag-nacht ritme omdat ze overdag ook naar buiten kunnen. Staarten van de dieren worden niet gecoupeerd.

  • Diergezondheid staat centraal in de bedrijfsvoering en hier scoort familie Nummerdor 3 sterren. Er is een zeer laag medicijngebruik onder de zeugen en biggen. Drie keer per jaar worden er bloedtesten gedaan om onder andere varkenspest uit te sluiten. Op het gebied van hygiëne wordt een pluspunt gescoord omdat er aan vliegenbestrijding gedaan wordt door roofvliegen. Op het bedrijf is een hygiëneprotocol. Alle bezoekers dienen zich bij aankomst aan te melden per telefoon.

  • Er worden diverse pluspunten gescoord op het onderdeel natuur. De weilanden zijn ingezaaid met kruidenrijke mengsels en klavers. Er zijn diverse heggen en struiken ten behoeve van erfvogels. Ook de zwaluw is een veel geziene vogel in de zomermaanden.

  • Op het onderdeel beeldkwaliteit wordt een ster gescoord. De dragende zeugen lopen ’s zomers in de wei. In de stal kunnen ze altijd loslopen en hebben extra ruime stallen voorzien van stro waar zij lekker in kunnen wroeten.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze