Welkom op de website van Vallei

Varkenshouderij Veldhorst

In 1972 zijn wij, de familie Geurts, neergestreken op boerderij ‘Veldhorst’ in Scherpenzeel (Gld). De boerderij ligt in het noordelijke buitengebied van Scherpenzeel, tegen het dorpje de Glind aan. We hebben een varkenshouderij met 400 moedervarkens. ‘Veldhorst’ is altijd een varkensbedrijf geweest waar in de loop van de tijd meer stallen zijn bij gekomen of vervangen. Dit heeft er voor gezorgd dat het bedrijf levensvatbaar bleef en aan de maatschappelijke eisen kon voldoen. De geboren biggen uit de moedervarkens blijven hun hele leven op het bedrijf. Wanneer de biggen zwaar genoeg zijn, gaan ze naar de slachterij.

De boerderij is omgeven door een houtwal zodat de stallen daarin opgaan. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van laagbouw en natuurlijke materialen. Verder wordt er verwarmd met een biomassa kachel en wordt de lucht uit de stallen gereinigd d.m.v. een luchtwasser. Ook doen we mee met het label ‘keten duurzaam vlees’ (KDV). We geven de varkens meer ruimte en afleidingen. Ook wordt de gezondheid gemonitord en als gevolg daarvan zijn er verbeter punten aangebracht in de stallen. Tenslotte wordt er scherp gekeken naar het mineralen en ingrediënten gebruik in het voer.

Door deel te nemen aan KDV houden wij meer rekening met milieu, omgeving en maatschappij, onderdelen die ook mooi aansluiten bij Vallei Boert bewust. Naast het houden van varkens hebben we ook nog een kleine rundveetak. We hebben 10 koeien van het kleurslag Witrik. Dit is een zeldzame kleurslag dat al eeuwen in Nederland voortkomt.

In de toekomst willen wij een levensvatbaar familie bedrijf blijven. Dat betekent groeien, zowel op dierenaantal als op het voldoen aan de maatschappelijke eisen. Uiteraard daarbij rekening houdend met de mooie omgeving waarin wij wonen.

Veel plezier bij het bekijken van de foto’s en kom gerust langs, de koffie staat altijd klaar.

Varkenshouderij Veldhorst

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Op boerderij ‘Veldhorst’ wordt 1 keer per twee jaar een opendag georganiseerd. Daarnaast is Jaco bereid zich in te zetten binnen andere activiteiten georganiseerd door Vallei Boert Bewust. Ook is Jaco Geurts actief op het sociale medium Facebook.

  • Voor het thema Energie scoort  boerderij  ‘Veldhorst’ genoeg pluspunten. Zo hebben de ventilatoren een zomer- en een winterstand en is er een ingebouwde frequentieregelaar in de ventilatoren gevestigd. Op dit bedrijf wordt als duurzame energiebron gebruik gemaakt van een biomassakachel die het bedrijf voorziet van energie. Door het gebruik van biologische brandstoffen is er een kortere co2 kringloop wat een gunstige invloed heeft op het broeikaseffect. Via warmtewisselaars kan de energie van de biomassakachel ook worden overgedragen op bestaande cv-installaties. Ook wordt er op het bedrijf gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de warmte die wordt opgewekt door de biomassakachel rond te pompen.

  • Op boerderij ‘Veldhorst’ wordt niet gecastreerd en worden beren gehouden. Een ander positief effect op het welzijn is dat er voldoende ramen in de stal zijn waardoor het natuurlijk dag- en nachtritme van de varkens niet wordt verstoord. Ook wordt er extra afleidingsmateriaal ingezet om de uiting van stereotype gedrag te verminderen.

  • Op het gebied van Diergezondheid maakt Jaco Geurts gebruik van een monitoringssysteem dat de gezondheidssituatie binnen het bedrijf in beeld brengt. Dit systeem wordt aangeboden vanuit ‘Keten Duurzaam Varkensvlees’. Door dit systeem wordt duidelijk welke aandoeningen al dan niet een rol spelen t.a.v. de diergezondheid op het bedrijf. Door dit systeem kan het bedrijf gericht werken aan het verbeteren van de gezondheid van de dieren. Ook is het medicijngebruik minder dan is toegestaan namelijk 50% onder de maximale streefwaarde van 10.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze