Welkom op de website van Vallei

26 februari 2021

Afscheidscolumn Peter: gestopt met ons varkensbedrijf

Als je actief bent op Twitter ken je hem vast: onze varkensboer Peter Druijff. Samen met zijn vrouw Ria deelnemer en ambassadeur van Vallei Boert Bewust vanaf het eerste uur. Peter en Ria zijn recent gestopt met hun varkensbedrijf, een ingrijpende beslissing. Peter vertelt je er graag meer over in zijn afscheidscolumn.

“Vanuit het LTO-afdelingsbestuur in Barneveld mocht ik samen met andere varkensboeren meehelpen met de ontwikkeling van het mooie concept Vallei Boert Bewust. Toen we het certificeringsschema klaar hadden is dit uitgerold in de andere sectoren. Met een groep collega’s hebben we in 2011 ons bedrijf getoetst aan het certificeringsschema. In het voorjaar van 2012 was de start van Vallei Boert Bewust bij ons in de kantine. Het eerste bord kwam aan de weg, onthuld door onze Wethouder Aart de Kruijf, die één van de trekkers achter dit project was. In de loop van 2012 is er bij ons op de boerderij met een burgerpanel naar het schema gekeken en geprobeerd de verbinding te zoeken. Ook is er op een middag met partners uit de periferie gekeken of dit concept aansloot bij hun visie. Door de jaren heen zijn er steeds meer diersectoren aangehaakt.”

Andere boeren enthousiast maken

“Samen met collega melkveehoudster Helma Breunissen ben ik als een soort ‘ambassadeur’ bij een groep enthousiastelingen in de Betuwe geweest om ook daar Boert Bewust te lanceren. Al met al ben ik nog steeds blij dat dit concept bestaat, het is inmiddels overal goed bekend geraakt, er staat gewoon iets waar niemand meer omheen kan. Zelf heb ik door de jaren heen ook mee mogen helpen bij het organiseren van activiteiten die jou als niet-boer via bezoekjes of fietstochten op de boer brachten. Dan merk je pas hoeveel waardering er onder jullie heerst voor de boeren.”

Zorgen om het bedrijf

“Wij waren in 2019 op het punt gekomen om naar ons bedrijf te kijken en naar onze toekomst, dit hoort ook bij het ondernemen. Gaan we nog een keer volop gas geven, of is het verstandig om te kijken hoe we kunnen afbouwen? Wij hebben geen opvolger, lopen tegen de 60, moesten weer investeren, en ook nog een keer het asbest saneren. Wij hebben bijna 40 jaar samen met veel plezier op ons bedrijf gewerkt, we hebben daar onze ziel en zaligheid in gestopt. Maar wij merkten de laatste jaren wel dat ‘de zorg’ over ons bedrijf ons steeds iets zwaarder begon te belasten. Daarom hebben Ria en ik ons eind 2019 aangemeld bij de SRV, Sanerings Regeling Varkenshouderij, om te kijken of het bij ons past om ons bedrijf via deze regeling te beëindigen. We hebben heel veel informatie aangeleverd bij RVO, Rijkdienst voor Ondernemend Nederland. Zij hebben gekeken of wij aan de spelregels voldeden, en hebben ons in de zomer van 2020 een aanbieding gedaan om mee te doen. Deze aanbieding hebben wij geaccepteerd. Zo hebben in de tweede helft van 2020 de zeugen, moedervarkens, en vleesvarkens langzaam ons bedrijf verlaten.”

Mooie jaren als trotse boeren

“Nu zijn we op het punt beland dat we groen licht hebben gekregen dat we kunnen gaan slopen. Wij blijven hier lekker wonen, onze varkensstallen worden de komende maanden gesaneerd. Wij hebben met de gemeente een deal gemaakt dat we onze loods voor werktuigen, schapen en opslag kunnen laten staan. Wij gaan straks een andere invulling proberen te vinden om het laatste stukje van ons actieve leven vorm te geven, wij kijken daar naar uit. Maar kijken ook terug op de mooie jaren die we gehad hebben als trotse boer en boerin! Het ga jullie goed!”

 Peter & Ria Druijff, Voorthuizen

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Partners

Gold

Silver

Bronze